10-A

10-A er for dig som skal i 10./11. klasse, med udfordringer indenfor autismeområdet.
Du vil opbygge et fundament, med henblik på at kunne indgå i en ungdomsuddannelse.
En del af undervisningen vil være tæt knyttet til TI'EREN, og der arbejdes med en gradvis inklusion til den almene uddannelsesstruktur.

Du bliver en del af vort ungemiljø, og du vil indgå i TI'ERENS fællesskaber.

Vi er i et mindre klassemiljø som også tilgodeser de individuelle behov. Der vil være tilknyttet faste lærere og pædagoger, som er fokuseret på netop dine udfordringer.

Vore trygge rammer i eget klasselokale danner base for deltagelse i TI'ERENS skema.

Vi ønsker at være så tæt på et almindeligt ungdomsliv og kunne indgå på lige vilkår med andre unge i Halsnæs - socialt og fagligt.

Du lærer at være en del af ungdomskulturen og uddannelsessystemet med nye relationer og sat i nyt perspektiv.

Undervisningen tilrettelægges med henblik på 10. klasses afgangseksamen, men du vil kunne afslutte med 9. klasse, men kun i fagene dansk, engelsk og matematik.

 


 

TRYGGE RAMMER - NYT PERSPEKTIV

UNDERVISNINGEN

 

Fagligt

Fagligt

Der vil være matematik, dansk og engelsk på skemaet, og dertil vælges linje- eller valgfag. Undervisningen tilrettelægges med henblik på 10. klasses afgangseksamen. Skemaet ligner TI'ERENs, og så vidt muligt vil undervisningen foregå i samspil med TI'EREN.

 

Fælleskaber og netværk

Fælleskaber og netværk

Vi arbejder på at skabe sociale relationer og indgå i fællesskaber, derfor vil der ud over det faglige også blive fokuseret på at skabe gode relationer og opbygg netværk. Kompetente voksne vil vejlede og hjælpe med at udvikle dine relationskompetencer, og det vil ingår som et element i undervisningen.

Det er i det daglige møde med andre mennesker - altså i de daglige relationer og interaktioner - at vi opfatter os selv og enten trives eller mistrives.

Selvvalgte sociale relationer har afgørende betydning for at kunne finde fodfæste, og udvikle identitet. Ved at indgå i ekskusioner og fælles arrangementer med eleverne fra TI'EREN, får du en bredere vifte af forskellige unge, som alle søger fælleskaber og nye kammerater.

Det at spejle sig i hinanden, reflekterer og deltage i fælles aktiviter er et vigtigt fundament for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forældresamarbejde

Forædrene forventes at deltage i samarbejdet med at inkluderer og tilegne den unge sociale og faglige kompetencegivende færdigheder.
Der inviteres til forældremøder mindst 4 gange i løbet af skoleåret, sammen med de unge, hvor der tales om fokusområder i skolen og fritiden.

 


 

LINKS

 

DR P1

Videnskabens Verden:

Autisme i os alle.
Sendt første gang 04. maj kl. 09:05

 

FOLKESKOLEN.DK

Musik avler succes hos børn og unge med autisme

 

CENTER FOR AUTISME

Musikterapi og autisme

 

NEUROLAND

Relationer Nogen som passer på os